EST
|
ENG

Projekt Tasakaal

http://www.bpw-estonia.ee/banner.php?id=20&url=

Aasta naise valimine




Vaata lähemalt siit >

Projekt Naine väärtusta ennast




Vaata lähemalt siit >

Tilliga ja tillita
kampaania



Eestimaa VI Naiste Kongress


Vaata manifesti siit >
Vaata pilte siit > 

Liidrioskuste
koolitus Naised võtmepositsioonidele




Vaata lähemalt siit >


BPW Estonia
20. juubeli album



 

Vaata albumit siit >

Rahvusvaheline konverents Eesti kasutamata võimalus 9. novembril 2012




Vaata videot siit >

Tegemised

 

10-04-2017 Pärnu klubi korraldas naistele palgakoolituse

10. aprillil tähistatakse Eestis võrdse palga päeva. Sageli süüdistatakse palgalõhes naisi endid, kes lepivad väiksemate palkadega ega julge küsida suuremat töötasu. BPW Estonia Pärnu klubi korraldas naistele selle probleemi seljatamiseks palgakoolituse. Kuidas olla edukas palga küsimisel? Kui palju üldse palka küsida? Mille järgi tööandjad palka maksavad? Need olid küsimused, millele otsiti vastuseid koos enesemeisterlikkuse treeneri Epp Adleriga. 

03-04-2017 Juhatuse koosolek

Juhatuse koosoleku päevakorras olid seekord teemad: 22.04 toimuv BPW Estonia aastakoosolek ja volikogu, ootus sisule ja esinejatele: klubide presidendid ja juhatuse liikmed. Volikogus on plaanis kinnitada BPW Estonia dokumentatsiooni mõningad muudatused ja 2017 eelarve. Riina Pihlaks tegi kokkuvõtte 2017 aasta liikmemaksude laekumisest ja võlglastest. Angela Ventsel tegi ülevaate võrdse palga päeva kampaania korralduslikust poolest. Tänud noorliikmetele, kes on ürituse õnnestumisse olulisel määral panustanud! Anu Viks tutvustas EENA 25 töögruppide tegevusi. Riina Piigli andis ülevaate, millised tegevused on plaanis EENA 25 raamatutoimkonnal.

02-04-2017 Külastati aasta naine 2016 Helve Särgavat Saidafarmis

Aasta naine 2016 Helve Särgava võttis meid koos abikaasa Juhaniga särasilmselt Saidafamis vastu, tutvustas meiereid ja selle tööd ning Saidafarmi lehmade piimast valmistatavaid tooteid. Käisime ka lautades ja saime rohkem teada mahefarmi töökorraldusest ja loomade elutingimustest. Lõpetuseks degusteerisime mahefarmi toodangut ja ostsime tooteid kaasa ka.

01-04-2017 Rannamõisa naiste vaimse tervise seminar teemal enese väärtustamine

Juturingi kutsuti appi holistilise regressiooniteraapia terapeut Kadi Kütt. Vastused saadi küsimustele, mis on ego ja kas egoistlik olla on tõesti vale? Kõrge ja madal enesehinnang ja kuidas see meid elus mõjutab? Missugused on enesehinnangu juured, isiklikud sisemised piirid ja miks on vaja neid kaitsta? Miks on tähtis olla rahul oma tänase Minaga ning kuidas end igapäevaselt väärtustada? Tehti läbi ka mõned lihtsad juhendatud meditatsioonid, et ennast ja oma keha paremini tunnetada.

31-03-2017 Tallinna klubi korraldas teaduskohviku koos Lili Milaniga

Esimeses Teaduskohvikus saadi tuttavaks Lili Milaniga, kes räägis teemal „Toome geenid lauale”. Lili Milani on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu vanemteadur ja osaline Eesti riikliku personaalmeditsiini strateegia väljatöötamises. Teadus on jõudnud pöördepunktini teemal, mis puudutab tervist ja seda, kuidas see tervisehoidu mõjutab. Teadus on jõudnud pöördepunktini teemal, mis puudutab tervist ja seda, kuidas see tervisehoidu mõjutab. Loe veel >

22-03-2017 Tallinna klubi kogemuste kohvik "Leidlikkus ja leiutamine"

Kogemusi jagas klubi liige Anne-Mari Rannamäe, kes rääkis leiutamise põnevast maailmast, leidlikest naistest meie kodumaal ja kaugel piiri taga. Leiutise väljatöötamiseks on vaja ühte kolmest põhilisest tõukest: vajadus millegi järele, olemasolev on ebamugav või on üle mingeid materjale, detaile, asju, millele otsitakse uut kasutust. Naisleiutajad on läbi aegade väljakasvanud vajaduspõhiselt – naistel on alati olnud palju lapsi, vähe raha ja kesised võimalused ning neil lihtsalt on tulnud olla leidlik. Hea leiutis peab olema nõutud, kerge valmistada ja vajama vähe materjali.

21-03-2017 Rannamõisakad meenutasid EENA ajalugu

Juhan Liiv on öelnud, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Tabasalu pererestoranis Seller tuldi kokku, et asutajaliikmete abiga meenutada EENA algusaastaid ja 25 aasta pikkust ajalugu. Aitäh, Karin Juhat ja Kaja Sakala, EENA ajalugu tutvustamast!

16-03-2017 Tallinna klubi kohtus Aivar Halleriga

Aivar Haller on Waldorf kooli õppekavade Eestisse tooja ja kooli rajaja. Kohtumisel räägiti haridusest, juhtimisest, naiste osakaalu suurendamisest juhtimises, samuti juhtimise meestekesksusest. Lisaks rääkis Aivar Haller oma teekonnast mentorluseni, sellest milliseid lapsi meie haridussüsteem toodab, et see on liiga ärikeskne ja raami surutud. Jagas ka enda poolt täiendavat infot seda teemat puudutava lugemismaterjali kohta.

14-03-2017 Ettevõtlusklubi arutles vabamüürluse teemal

Ettevõtlusklubi kohtus Indrek Vainoga teemal „Naised ja vabamüürlus“. Esineja tegi ülevaate sellest, mis vabamüürlus üldse on ja millist rolli on naised vabamüürluses läbi aegade mänginud. Teema oli intrigeeriv ja küsimusi tekitav. Organisatsioon, kes on selgelt välja öelnud, et nende liikmed ei saa olla „vigased, naised ja orjad“, aga ometi teab ajalugu mitmeid märkimisväärseid naisi, kes on olnud vabamüürlased.

13-03-2017 CSW61 sessioon ÜROs

13.-24. märtsil toimus New Yorgis ÜRO hoones 61. korda Naiste Staatuse Komisjon (Commission on the Status of Women). Naiste Staatuse Komisjon (CSW) kogunes esimest korda New Yorgis veebruaris 1947 aastal varsti pärast ÜRO asutamist. Kõigi 15 riigi valitsuste esindajad olid naised. Alates loomisest toetab komisjoni tegevust ÜRO. Komisjon koostas 1953. aastal esialgse rahvusvaheliste naiste õiguste konventsiooni.  Loe veel >

10-03-2017 BPW International Leaders Summit

10. ja 11. märtsil toimus New Yorgis BPW International poolt korraldatud Leaders Summit, kus osalesid BPW klubide presidendid üle maailma. Kohal olid klubide juhid igalt kontinendilt, osales üle 90 inimese. Peateema oli läheneva BPW Internationali 100 tegevusaasta (1930 – 2017 – 2030) raames teha sisevaade organisatsiooni töösse. Mis töötab? Mis vajab muutmist? Mida tuleb paremini teha ja milliseid tegevusi lisada? Kuidas toetada soolise võrdõiguslikkuse tarka, tõhusat ja jätkusuutliku arengut tööelus ja ühiskonnas? Loe veel >

08-03-2017 Pärnu klubi tähistas naistepäeva

Pärnu klubi korraldas märtsis meeldejääva naistepäevaürituse Pärnu uues vintage-butiigis Veetlev Roosi. Pärast vabas õhkkonnas toimunud koosviibimist vahetati mõtteid uute liikmete värbamise teemal ning selleks vajalike kommunikatsioonitegevuste üle. Otsustati, et lisaks suletud grupile Facebookis on meie klubil vaja avalikku nägu, mille kaudu end kohalikele tegusatele naistele reklaamida.

03-03-2017 Noorliikmed müüsid Eestimaa VII Naiste Kongressil BPW logoga käevõrusid

Lisaks naiskongressi huvitavale päevale ja headele ettekandjatele, olid BPW noored väljas oma BPW logoga käevõrudega. Käevõrude osas oli palju uudistajaid ja ostjaid ning kiitjaid kuldaväärt käevõrude idee eest. Kongressil teenitud tulu läheb BPW Estonia noorliikmete fondi eesmärgiga panustada noorliikmete arengusse. Müüdud BPW logoga käevõrud valmistas Tallinna klubi noorliige Triin Hindremäe. Kes veel pole soetanud kaunist BPW käevõru ning soovib toetada BPW Estonia noorliikmete tegevust, kirjutada Triin Hindremäele.

03-03-2017 Eestimaa Naiste VII Kongress

3. märtsil toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus Eestimaa VII Naiste Kongress. Kongress omas märgilist tähendust, sest 2017 aastal möödus 100 aastat esimese kongressi toimumisest. 2017 aasta kongressi peateemad olid naised otsustustasandile, võrdne palk ja peresisene vägivald. Peaesinejad olid tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Eesti Naisliidu juht Siiri Oviir, Marina Kaljurand Rahvusvahelise küberstabiilsuse komisjoni juht GCSC, EV peaprokurör Lavly Perling, Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees Rainer Kattel, Loe veel >

01-03-2017 Rannamõisa klubi tegi ajurünnaku

Rannamõisa klubi naised kohtusid taimetoidurestoranis Bliss, et hooajale hoogu juurde anda ja jooksvatele küsimustele lahendused leida. Ühtlasi saadi ka maitsta Blissi hõrke taimetoite.

28-02-2017 Tallinna klubi vahetas mõtteid Meelis Oidsaluga

Meelis Oidsalu on Kaitseministeeriumi asekantsler. Ta tutvustas meile julgeolekuolukorda ja Eesti rolli muutuvas keskkonnas. Samuti NATO koostööd ja põgusalt arutasime ka naiste rolli riigikaitses.

28-02-2017 Juhatuse koosolek

Kuulati Inge Strahovi ülevaadet 11.11 juubelipidustuste võimaliku gaalaõhtu koha leidmisel, vaadati üle erinevad pakkumised ja ettepanekud esinejate kohta. Koostati väliskülalistele mõeldud programm. Otsustati gaalaõhtu toimumise koht ja teha pakkumised esinejale ning õhtujuhi kandidaadile. Tutvuti võrdse palga päeva kampaania ettevalmistamise protsessiga, kuulati „Vali naine“ töörühma tegevuse ülevaadet. Vaadati läbi liikmemaksude laekumine ja otsustati saata liikmemaksu tähtaja ületanud liikmetele korduv meeldetuletus.

22-02-2017 Tallinna klubi kogemuste kohvik teemal “Haridus vs haritus”

Klubi liige Krista Puusepp võttis oma esinemise kokku järgnevate sõnadega. Haridus on nagu “1x1”. Selleks, et elus haridust rakendada on vaja haritust. Seda annab päev päevalt kogunev kogemus. Ta jagas oma väärikat ja põnevat töökogemust ning ellusuhtumist. Loogika, seosed, positiivne ellusuhtumine, sihikindlus ja julgus on teda alati saatnud. Ta pole kunagi kahetsenud seda, mida ta elus teinud on, vaid seda, mis jääb tegemata, sest tagasi vaadatuna ei tundu ükski raskus enam raskusena.

22-02-2017 Osalesime seminaril "Säästev Eesti 21"

BPW Estonia osales seminaril „Riikliku strateegia „Säästev Eesti 21“ näitajate alateemade uuendamine ja globaalsete säästva arengu eesmärkide kattuvuse ülevaade“. Seminari korraldas Säästva arengu komisjon koostöös Riigikantseleiga. Anu Viks esitas BPW Estonia poolse ettepaneku luua naistele paremad võimalused osaleda otsustustasandil (Riigikogu ja kohalike omavalitsuste valimised). Võrdse palga teema on säästva arengu strateegias juba käsitlemisel punkti 5 all.

16-02-2017 Tallinna klubi kohtub Kristo Põlluga

Kristo Põllu on Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja. Ta rääkis Eesti EL eesistumisest, mis algab 1. juulil ja lõpeb 31. detsembril 2017 ning tööst, mis sellega seoses tehakse.  Kristo Põllu on aastaid töötanud Brüsselis ja praegu on tema vastutusel Eesti EL Nõukogu eesistumise sisuprogrammi valmimise koordineerimine.

14-02-2017 Rannamõisa klubi ühine teatriskäik

Veebruar on uus teatrikuu, vähemalt Rannamõisa klubi naiste jaoks, sest veebruarisse sattus lausa kaks ühist teatrikülastust. Sõbrapäeval sai vaadatud VAT-teatri etendust „Alias“, mis on Andrus Kivirähki lavastatud sõnaseletusmäng ühes vaatuses. Nädal hiljem vaadati Linnateatri etendust „Inimesed, kohad, asjad“, mille lavastaja on Briti näitekirjanik Duncan Macmillian.

11-02-2017 Volikogu Tallinnas Pühavaimu tänaval

Klubide presidendid tutvustasid klubide tegemisi, kuulati juhatuse liikmete ettekandeid, tutvustati 10.02 strateegiaseminari kokkuvõtet ja juubelitegevusi, tehti kokkuvõte eelmisel aastal 06.02 kommunikatsiooniteemalisel strateegiaseminaril otsustatu kohta – klubid lisavad oma üritused BPW Estonia kodulehele nii, et need on kõigile liikmetele nähtavad ja liikmetel on võimalik külastada kõikide klubide üritusi. Ettepanek on vilja kandnud ja otsustati ka edaspidi jätkata samamoodi, et suurendada klubidevahelist läbikäimist.

10-02-2017 Strateegiaseminar EENA/BPW Estonia 25 teemal

EENA ajalugu tutvustasid endised presidendid Reet Laja ja Sirje Küttis. Valiti Põltsamaal loodud töörühmadele juhid ja täpsustati töörühmade edasist tegevust. Sõnumi „Vali naine“ töörühma juht on Liina Lipre, naised (riigi)ettevõtete nõukogudesse nimekirja koostamise töörühma juht on Leena Kivisild, EENA 25 raamatu töörühma juht on Riina Piigli, EENA 25 konverentsi töörühma juht on Leela Lilleorg ja Ettevõtlusklubi, 11.11. gaalaõhtu töörühma juht on Inge Strahov. Loe veel >

01-02-2017 Tallinna klubi viis end kurssi õiguskantsler Ülle Madise tegemistega

Tallinna klubil käis külas õiguskantsler Ülle Madise. Saadi teada, et millised põnevad teemad on õiguskantsleri laual ja millised teemad ootavad veel lahendusi. 

29-01-2017 Põltsamaal kohtumine EENA/BPW Estonia 25 tegevusaasta ürituste ja tegevuste läbiviimiseks

Anu Viks tutvustas EENA 25 juubeliaastaks plaanitavaid tegevusi. Otsustati luua töörühmad EENA 25 raamatu väljaandmiseks, „Vali naine“ sõnumi väljatöötamiseks, üleriigilise nimekirja koostamiseks omal alal kompetentsetest naistest, kes sobivad riigiettevõtete nõukogudesse, välja töötada statuut uue tunnustuse „Toetav juht“ väljaandmiseks. Otsustati, et iga klubi korraldab oma liikmetele EENA ajalugu tutvustava ürituse ja kutsub esinema EENA asutajaliikmeid. Otsustati 11.11. korraldada EENA 25 juubelikonverents ja gaalaõhtu, kus antakse välja ka tiitlid aasta naine 2017, aasta noor naisettevõtja 2017, sobiva kandidaadi korral ka aastate naise tiitel.

23-01-2017 Juhatuse koosolek

Peateemaks oli EENA/BPW Estonia 25 tegevusaasta tähistamine ja tegevused seoses juubeliaastaga, 29.01 Põltsamaa kohtumise, 10.02 strateegiaseminari ja 11.02 volikogu ettevalmistamine. Tehti plaane võrdse palga päeva ja nädala läbiviimiseks. Vaadati üle organisatsiooni sisekommunikatsiooni teema. Otsustati teha ülekutse EENA 25 juubeli logo loomiseks ja kutsuda liikmeid panustama (tegevusega ja/või rahaliselt) juubeliaasta õnnestumisse.

09-01-2017 Ettevõtlusklubi osales kovisioonis

Kovisiooni töötoa viis läbi ettevõtlusklubi liige ja koolitaja Signe Vesso. Kovisioon on sarnast rolli kandvate inimeste nõustamise meetod grupis, mille eesmärk on üksteist toetada, julgustada ja ergutada edasi arenema. Selle raames jagati väljakutseid, mis parasjagu klubi naistel fookuses olid ja valiti ühe naise lugu välja, et sellega sügavamal tasandil edasi minna. Loo perenaine sai kingituseks kaasa oma klubiliikmete head mõtted, kuidas nemad antud väljakutset lahendaksid. Osalejad said kingituseks kogemuse, et aidates teisi aitad sageli hoopis ennast - saades mõtteid, mis on iseenda seisukohalt väärtuslikud.

15-12-2016 Võru klubis toimus uue kandidaatliikme tutvustusüritus

Keiu Koidusaar korraldas piparkoogimajade meisterdamise koolituse.  

12-12-2016 Tallinna klubi kohtus Eesti riigi peaprokuröri Lavly Perlingiga

Kohtumisel tutvustas peaprokurör oma töid ja tegemisi. Ta rääkis teda enim mõjutanud juhtumitest, mis väljakutsed on seoses asutuse juhtimisega ning kuidas töö- ja pereelu tasakaalus hoida. 

06-12-2016 Rannamõisa naised võtsid aasta kokku

Rannamõisa klubi naised ja mõned külalised said kokku Telliskivi Loomelinnakus asuvas restoranis Trühvel, et aasta kokku võtta.

30-11-2016 Ettevõtlusklubi ja EBS korraldasid põneva seminari

EBS ruumides toimus põnev ja inspireeriv mitmekesise meeskonna juhtimise teemale pühendatud seminar, mida viisid läbi professorid Uduak Archibong MBE, Bradfordi ülikoolist ja Nazira Karodia, Wolverhamptoni ülikoolist ning modereeris Ester Eomois EBSst. Esinejad selgitasid, milline on juhi roll toetava ja mittediskrimineeriva töökeskkonna loomisel ning kuidas see mõjutab organisatsiooni konkurentsieelist tööjõuturul. Üks olulisemaid mõtteid, mis jäi kõlama „Meil ei ole vaja tegeleda naiste puuduste korrigeerimisega, vaid tuleb muuta süsteemi, seda, kuidas toimivad asjad tavapärases meeste maailmas.“

28-11-2016 Tartu klubi kohtus Eesti Vabariigi Presidendiga

Kohtumisel osalesid Tartu naisorganisatsioonid, sh BPW Estonia Tartu klubi. President Kersti Kaljulaid pidas inspireeriva kõne ja vastas küsimustele. Rõhutas, et inimesi tuleb hinnata nende töökuse ja omaduste järgi, mitte lähtudes soost.

28-11-2016 Juhatuse koosolek

Toimus juhatuse koosolek, kus olid arutlusel BPW Estonia 24 sünnipäeva üritus ja auhinna tseremoonia kokkuvõte ja õpikohad. Juhatus tegi plaane ja kokkuleppeid 2017 aasta organisatsiooni olulisemate ürituste osas: talvine strateegiaseminar ja volikogu; Moldova naiste visiit; 25. juubeli sünnipäeva ürituste sari; asutajaliikmete lugude kogumine ja salvestamine, uued initsiatiivid. 11. novembril 2017 saab BPW Estonia 25 aastaseks. Järgmine aasta korraldatakse BPW Estonia ajalugu tutvustav üritus, plaanitakse kujundada juubelilogo ja välja anda juubeliraamat, korraldada sünnipäevakonverents ja pidu koos aasta naise, aasta noore naisettevõtja ja aastate naise valimisega.

26-11-2016 Noorliikmed käisid Ettevõtlusküla Äritänavas mängimas majandusmängu

Hoolimata vanusest ja teadmistest ettevõtlusest oli mäng põnev ja kaasahaarav kõigile. Pärast mängimist said noorliikmed põgusa ülevaate ka SPARK hoones pesitsevatest ettevõtetest ja hiljem külastati Eesti Rahva Muuseumi.​ Ettevõtlusküla Äritänavaga saab tutvuda siit >

16-11-2016 Võru klubi lõpetas aasta

Kati Lõhmus tutvustas mobiilse floristikateenuse loomisprotsessi ning tema juhendamisel meisterdati jõuluseadeid.

09-11-2016 Tallinna klubi koosolek

Kogemusi jagasid Zürichi konverentsil osalejad ja külas käis Riigikogu liige Yoko Alender.
Yoko jagas kogemusi poliitikas ja elus üldisemalt. Arutleti naiste võimaluste ja valikute üle eri rollides.

08-11-2016 Ettevõtlusklubil käis külas näitleja ja rõivadisainer Karin Rask

Karin Rask töötab vabakutselise näitlejana ja on laste rõivabrändi Kalamaja Printsess looja ning omanik. Ta kasutab oma töös vaid taaskasutuskangaid ja ideed sünnivad kas enda peas või koostööstöös klientidega. Suurimaks väljakutseks on tal hetkel viia ettevõte järgmisesse arenguetappi ning leida sobiv inimene, kes tegeleks igapäevaselt ettevõtte juhtimisega.

04-11-2016 Noored andsid oma panuse noore naisettevõtja valimisse

Sellel aastal valiti aasta nooreks naiseettevõtjaks 2016 MTÜ Naisinvestorite Klubi asutaja ja juhatuse liige, ettevõtte Okeim OÜ, Asrai Capital OÜ ja Investeerimisraadio OÜ omanik ja juhatuse liige ning Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi õppetooli juht, inglise keele ja majanduse õpetaja Kristi Saare.

04-11-2016 Sünnipäev, aasta naise ja noore naisettevõtja valimine

4. novembril tähistasime 24. sünnipäeva piduliku õhtuga Suurgildi hoones, osalejaid oli üle 120 inimese. Aukülalistena olid kohal eelmised aasta naised ja aastate naised – Ingrid Rüütel, Marju Lauristin, Merike Martinson, Daisy Järva, Maie Orav, Liis Klaar, Ingrid Maaroos. Aasta naine 2016 nominendid olid Liivimaa Lihaveis OÜ juhatuse liige Katrin Noorkõiv, epeevehkleja Irina Embrich ja endine Maakohtukohtunik ja Saidafarm OÜ juhataja asetäitja Helve Särgava. Aasta naiseks 2016 valiti Helve Särgava. Aasta noor naisettevõtja 2016 tiitli sai Naisinvestorite klubi asutaja Kristi Saare. Tervituskõnega esines ettevõtlusminister Liisa Oviir. Õhtu muusikalist osa sisustasid Ilves Sisters. Pidulik õhtu jätkus õhtusöögiga restoranis Wabadus. Sünnipäeval osales külalisi Eestist ja naaberriikidest – naisühendus VEGA, Tarkade Naiste Klubi, Läti BPW, Leedu BPW, Soome BPW, Norra BPW, Neva BPW Peterburi klubi, Leedu Naiste Koostöökett.

27-10-2016 Toimus kohtumine noore naisettevõtja ja kosmeetikabrändi Tilk! asutaja Pille Lengiga

Kohtumisel jagas Pille oma ettevõtlus kogemusi  ja rääkis, mida tema kreemid sisaldavad. Kosmeetikabrändiga Tilk! saab lähemalt tutvuda siit >

25-10-2016 Rannamõisa klubi kohtus Merle Liljega

Rannamõisa klubi naised kohtusid kunagise menuansambel Laine laulja ja raudvara Merle Liljega, et vestlusringis kohvitassi taga saada aimu, kui kirev on olnud naise elu, kes on 40 aastat laval olnud.

24-10-2016 Tallinna klubi kohtus Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Duboutiga

Piret on edukas naistippjuht, töötanud väga juhtivatel ja vastutusrikastel kohtadel Eestis kui ka välismaal. Külastuse käigus saadi teada Pireti kolm printsiipi, milles ta oma tegemistes alati lähtub: ole nõudlik iseenda ja teiste suhtes, näe igas situatsioonis midagi positiivset ning julgust ja ambitsioonikust kõiges.

22-10-2016 Rannamõisa klubi külas Lehe Pruulikojas

Levinud arusaam on, et naised ja õlu kokku ei käi. Iganenud arusaamade lammutamiseks võtsid Rannamõisa klubi naised ette tutvumise Lehe Pruulikojaga Keilas. Saadi teada, näha, katsuda ja maitsta, kuidas üks õlle pruulimine käib.

22-10-2016 BPW Estonia volikogu Pärnus

Pärnu Muuseumis toimus BPW Estonia volikogu, Korraldajaks oli värskelt BPW Estonia liikmeks vastu võetud Pärnu klubi. Päevakorras olevad teemad – Pärnu klubi vastuvõtmine BPW Estonia liikmeks ja liikmete tutvustamine; klubide tegevuste tutvustamine ning parimate praktikate jagamine; 2017 a. eelarve kinnitamine; BPW Estonia 25. sünnipäeva ettevalmistamine; 2017 aastal toimuvad üritused, klubide ettepanekud ja ideed; muljete jagamine BPW Euroopa konverentsilt Zürichis.

21-10-2016 Strateegiaseminar kommunikatsiooni teemal

Pärnu Jahtklubis toimus kommunikatsiooniteemaline strateegiaseminar. Teemaks oli organisatsiooni sisekommunikatsioon. Eelnevalt saadeti BPWE juhatuse poolt klubide presidentidele laiali küsimustik, millele sooviti strateegiaseminari käigus vastuseid saada. Klubide presidendid arutasid klubiliikmetega kommunikatsiooni teemat ja edastasid vastused juhatusele. Kokkuvõte: kõigi saalis olnute hinnangul on organisatsiooni liikmete juhatuse poolt tulev info piisav. Otsustati, et alates 2017 aastast saata juhatuse koosoleku memod üldisesse meililisti viitega lugeda protokolli BPW Estonia kodulehelt. Klubid panevad oma ürituste teated BPW Estonia kodulehele üles nii, et kõik liikmed näevad kõiki üritusi. Facebook’is olevale „BPW kuulutused“ lehele lisada kõik teadaanded ja kuulutused, mida soovitakse liikmelt liikmele teada anda (sh ka see, mis ei ole BPWga seotud).

13-10-2016 Tallinna klubi külastas ettevõtet Transferwise

Räägiti milline on organisatsiooni ülesehitus ja kultuur, juhtimispõhimõtted ja inimeste arendamine. Kohtumisel saadi uut infot selle kohta, kuidas piiriüleste ülekannete tegemisel kulusid kokku hoida. Tutvustati ettevõtte väärtusi. 

12-10-2016 Tartu klubi koosolek

Arutati päevakorras olevaid teemasid, jagati Zürichi muljeid ning valiti Tartu klubi Nõukoja liikmed, kes hakkavad olema presidendile abiks tähtsate otsuste tegemisel. Nõukoja liikmed sel aastal on Birgit Pedaste, Monika Šefer, Tea Tassa ja Sirje Peiker.

11-10-2016 Rannamõisa naised said teada, mis kunst on olla naine

Rannamõisa klubi kohtus Katrin Saali Sauliga, kes on psühhoterapeut ja kirjanik ning raamatu „Naiseks olemise kunst“ autor. Kuidas tekkis idee raamatu kirjutamiseks? Mis kunst on olla naine? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saadi vastus pikka kohtumise käigus. 

11-10-2016 Tartu naisorganisatsioonide presidentide ühine lõunasöök

Pidulikul lõunasöögil osales ka Tartu klubi president Signe Hanko ning koos teiste Tartu naisorganisatsioonide esindajatega tehti ühispöördumine, milles õnnitleti Eesti Vabariigi presidenti ja kutsuti ta Tartusse esinema.

11-10-2016 Ettevõtlusklubi kohtus Stella Soomlaisiga

Stella Soomlais on Miina Härma Gümnaasiumi vilistlane, lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakateemia. Ta lõi oma nahkkottide firma 2011. aastal. Ärimudeliks on - koti saab lahti võtta ja teha sellest uus toote. Järgmisel aastal soovib ta kolida stuudio suuremale pinnale ning teha oma pood.

08-10-2016 Juhatuse koosolek

Toimus juhatuse koosolek, kus peateemadeks olid Pärnu volikogu ja strateegiaseminari ettevalmistamine ning 4.11.2016 sünnipäevaürituse ettevalmistamine. Aasta naine ja aasta noor naisettevõtja kandidaadid on esitatud, juhatus viib läbi kohtumised väljavalitud nominentidega. Üritusele on kutsutud naaberriikide sõsarorganisatsioonide esindajad.

06-10-2016 Rannamõisa klubi avas uue hooaja

Tuuline õhtu tõi aktiivsemad Rannamõisa naised kokku Veski kõrtsi, et tavada sügishooaeg, teha plaane ja võtta vastu otsuseid. Lisaks suupärane toit ja jook Veski kõrtsi poolt. 

06-10-2016 Tallinna klubi külastas Skype

Skype personalijuhtimises on märksõnadeks kaasamine, mitmekesisus ja elukestev õpe. Järgmise aasta eesmärk on värvata Skype tööle võimalikult palju naisi. Skype toetab igati IKT levikut noorte seas, eelkõige just tüdrukute seas. Selleks on loodud DigiGirl ettevõtmine, mille kaudu tuuakse IKT lähemale tüdrukutele, propageerides arvutikasutust ja programmeerimist koolides. Samuti toetab Skype Rakett 69 projekti ning annab välja kaks stipendiumi IKT õpinguteks välismaal.  

30-09-2016 BPW Euroopa konverents toimus Zürichis

BPW Euroopa konverents toimus päikselises Zürichis, millest võttis osa rekordarv Euroopa klubide liikmeid - 850 naist. BPW Estonia oli esindatud üsna suure delegatsiooniga, arvestades meie riigi inimkapitali mahtu – 15 osalejat. Konverentsil viis ühe noorliikmete mõeldud töötoa läbi meie organisatsiooni liige Ester Eomois ning üks peaesinejatest oli Eesti vabariigi ettevõtlusminister Liisa Oviir. Kokkuvõttes saab öelda, et konverents oli kasulik, informatiivne ning väga intensiivne. 

30-11--0001 Rannamõisa klubi käis teatris

Rannamõisa klubi tegi ühise teatrikülastuse, vaadates NUKU täiskasvanutele mõeldud etendust "Good-bye, baby!". Elu eri aspekte käsitlevate etüüdide kaudu joonistub meie ette lugu lõplikest väljaütlemistest, lahkumistest, kaotustest, vanade paradigmade hülgamisest ning uuest algusest. Mida me siis tegelikult elult tahame?

30-11--0001

Arhiiv >
Avaleht E-mail RSS E-mail

Logi sisse

Veebilehe kõigi funktsioonide kasutamiseks logi sisse
Kasutajanimi:
Salasõna: