EST
|
ENG

http://www.bpw-estonia.ee/banner.php?id=12&url=
 

Vaata BPW Estonia 20. juubeli albumit siit >

 

Tutvustus

Federation of Business and Professional Women (BPW) on loodud 1930. aastal Genfis. 1947. a. akrediteeriti nimetatud föderatsioon tegutsema nõuandva organisatsioonina ÜROs ning 1977. a. konsultatiivorganina Euroopa Nõukogus.

Käesoleval ajal on BPWs rohkem kui veerand miljonit liiget 108 riigist üle kogu maailma. BPW Europe on Euroopa regiooni esindus enam kui 22 000 liikmega 31st Euroopa riigist. Föderatsiooni esmatähtis eesmärk on saavutada naistele võrdsed võimalused, roll ja staatus ning lugupidamine elu kõigis valdkondades, sealhulgas ka perekonnas, samuti naiste suurem osakaal ülemaailmselt olulisi otsuseid tegevates organisatsioonides. BPW Europe projektid on suunatud tööhõive probleemide lahendamisele, ettevõtluse ja juhtimisokuste arendamisele ning kõigi jaoks võrdsete võimaluste loomisele hariduses ja koolitustes.

BPW Estonia MTÜ ehk Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) loodi 1992. a. eesmärgiga aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ja ühiste tegevuskavade elluviimisele ning klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele. Alates 1993. aastast kuulub EENA BPW Rahvusvahelisse Föderatsiooni. EENA koosseisus on 5 klubi ja liikmeid üle saja. Rahvusvaheliselt kasutatakse nime BPW Estonia.

Naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks algatasid EENA juhatus ja selle liikmed koostöös teiste naisühendustega diskussiooni emapalga kehtestamiseks. Samuti on ühenduse liikmed aktiivselt osalenud naiste tööalaste õiguste kaitsmisel ja perevägivallaga seotud küsimuste lahendamisel Eesti Naiste Ümarlaua projektides. EENA on osalenud Eurointegratsioonibüroo ja Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaadi erinevates projektides. Läbi on viidud koolitusprojekt „Naised avalikku ellu“, algatatud Võrdse palga päeva kampaania "Tilliga ja tillita".

Traditsiooniks on saanud aasta naise valimine ja selle tiitli pidulik omistamine, et laiemalt tutvustada nii ametialaselt kui sotsiaalselt eriti silmapaistvaid naisi ning rõhutada nende panuse olulisust meie elus.

Vaata BPW Estonia 20. juubeli albumit siit >

Tegevussuunad

 • Teha tööd naiste võrdsete võimaluste ning staatuse saavutamiseks majandus-, ühiskondlikus ja poliitilises elus.
 • Julgustada naisi asuma otsuseid langetavaile ametikohtadele kõikidel tasanditel ning kõigis eluvaldkondades.
 • Julgustada ning tunnustada naisi nende kutsetöös ning äritegevuses.
 • Arendada välja struktuurid koolitus-, infovahetus- ning koostöövõimaluste loomiseks BPW Estonia ja tema klubide ning BPW Estonia ja teiste valitsusväliste organisatsioonide vahel.
 • Integreerida BPW Estonia tegevus naiste rahvusvaheliste võrgustike tegevusse.
 • Pakkuda sisukaid enesetäiendamise võimalusi.

Head tavad

 • Ütlen teisele liikmele sina.
 • Pean lugu meie märgist ja kannan seda igal sobival juhul.
 • Aitan kaasliiget igas olukorras ja igal võimalusel, võttes tema palvet enesestmõistetavana.
 • Hindan oma ja teiste aega ning täidan lubadused täpselt.
 • Probleemid räägin selgeks kõigepealt organisatsiooni sees.
 • Võtan osa aastas vähemalt neljast organisatsiooni üritusest.
 • Eriti tähtsaks pean aastakoosolekut ja puudun sealt ainult väga mõjuval põhjusel.
 • Tajun oma seotust nii klubide kui ka rahvusvahelise föderatsiooniga ning tunnen huvi nende tegevuste vastu. Välisreisil otsin võimaluse korral üles sõsarklubi selles riigis.
 • Olen siiras, ei salli keerutamist ega intrigeerimist. Kaasliikmetega suheldes lähtun meid ühendavast, mis võimaldab olla vastastikku kasulikud. Tunnen teiste saavutustest samasugust rõõmu nagu oma kordaminekutest.
 • Püüdlen positiivse ellusuhtumise poole. Mõtlen hästi enesest ja teistest ning püüan seda nii sõnade kui tegudega tõestada. Kingin iga päev vähemalt kolm roosi: ütlen teistele vähemalt kolm head sõna või soov.


Dokumendid


Vaata BPW Estonia põhikirja siit >   

Vaata BPW Estonia 2010 majandusaasta aruannet siit > 
Vaata BPW Estonia 2011 majandusaasta aruannet siit >  
Vaata BPW Estonia 2012 majandusaasta aruannet siit >  
Vaata BPW Estonia 2013 majandusaasta aruannet siit >  
Vaata BPW Estonia 2014 majandusaasta aruannet siit >
Vaata BPW Estonia 2015 majandusaasta aruannet siit >  
Vaata BPW Estonia 2016 majandusaasta aruannet siit > 

BPW Estonia järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid* Vaata lähemalt siit > Avaleht E-mail RSS E-mail

Logi sisse

Veebilehe kõigi funktsioonide kasutamiseks logi sisse
Kasutajanimi:
Salasõna: